"Referansımız Kalitemiz"

Oluklu Mukavvanın Kronolojisi

İnsanoğlu oluklu mukavvanın iskeletim teşkil eden ondüleyi ilk o/ara/c 16. ve 17. yüzyıllarda
Hollanda’da bir moda olayı olarak tanımıştır. Oçağda kumaşa, ütüleme yoluyla şekli verilmiş
kadın ve erkeklerin elbise yakalarında ve kolmanşetlerinde süs olarak kullanılmıştır. Hollanda’da Rambrand, Frans, Hals, Rubens gibi ressamlar bile tablolarında bu modayı yansıtmışlardır.

 • 1819 Yılında Londra’da John Thomas Barry bakır levhalara ısı yolu île ondüle şekli vererek daha mukavim hale gelen malzeme şekline dönüştürmüş ve patentini almıştır.
 • 1871 Yılı uzunca bir aradan sonra ilk defa kağıdın ondüle yapıla’rak ambalaj malzemesi olarak kullanıldığı tarih ol-muştur. New York City’de Albert L. jones iki adet bronz eski top namlusuna diş açarak eninde makine yapmış ve patentini almıştır.
 • 1873 Mayıs ayında sadece ondüleden ilk iptidai ambalaj kutusu yapılmış ve cam eşya ambalajında ondüle kullanılmaya başlanmıştır.
 • 1874 Yılında Oliver Long, New York kentinde ondülenin biryüzüne düz tabakayı yapıştırarak bugünkü ondüle mukavvayı yapıyor ve patentini alıyor. Ancak çift tarafı yapışmış, yani bugünkü oluklu mukavva daha sonraki yıllarda bulunuyor.
 • 1878 Thompson-Noris adıyla New York şehrinde ilk ticari işletme açılıyor.
 • 1881 Thompson-Noris firması için bobin ayaklı ondüle makinesin! yapıyor.
 • 1882 Tarihinde Robert Thompson buharla ısıtılan çift tarafı yapışmış, bildiğimiz oluklu mukavvayı üretiyor.
 • 1883 Yılında Thompson-Norris firması İngiltere’de bir tesis kurarak Avrupa’nın oluklu mukavva ile tanışmasını sağlıyor.
 • 1886 Yılında yineThompson-Norris firması Almanya’nın Kırschberg şehrinde ikinci Avrupa firmasını kuruyor.
 • 1887 Yılında Thompson-Norris patent hakkını serbest bırakıyor.
 • 1889 Yılında Langston 61 cm. genişliğinde dakikada 4,3 m. hızında oluklu mukavva makinesi yapıyor.
 • 1892 Amerika’da mukavva ile ilgili ilk literatür “SHEARS” adıyla dergi olarak yayınlanıyor. Aynı yayın bugün Chicago’da BOXBOARD CONTA1NERS adıyla devam ediyor. Müesseselerin köklülüğü bakımından enteresan birörnektir.
 • 1894 Yılında Thompson-Norris firması oluklu mukavvadan ilk sevkiyat kolisinl geliştiriyor.
 • 1895 Yılında C.F. Langston Philadeiphia’da ilk oluklu mukavva makinesi imalatı yapan fabrikayı kuruyor.
 • 1899 Yılında Japonya’da ilk oluklu mukavva makinesinin kurulması ile bu sektör Asya kıtasına geçiyor.
 • 1900 Yılında yapıştıncı olarak şeker ile kanştınîmış cam suyu, daha sonra sadece cam suyu (sodyum-silikat) kullanılıyor.
 • 1903 Yılı, makine hızları 6,5 metreye çıkıyor. Aynı yıllarda Amerika’da döner makas ve rill grubu makineye ilave ediliyor.
  1906 Hooper oluklu mukavvaya baskı yapan ilk makineyi yapıyor. Aynı zamanda ilk kanal açma makineleri yapılıyor.
 • 1907 Yılında Amerika’da oluklu mukavvaya Müllen-Test ve Berstdruck Testleri uygulanmağa başlıyor. Böylece bugün bütün dünyada oluklu mukavva test metodlannın esası belirleniyor.
 • 1910 Langston 9 m/dak. hızında makine yapıyor. Aynı yıllarda Amerika’da takriben 50 işletme 150.000 ton kağıt işleyerek sektör oluşuyor.
 • 1911 ilk baskılı Slotter yapılsa da istenen sonuç alınamıyor. Aynı yıl Amerika’da ilk krafthener kağıt fabrikası kuruluyor.
 • 1912 Yılında alt bıçak üst bıçak hareketli ilk giyotin makas yapılarak oluklu mukavva makine hızı 20 m/dak. ya çıkıyor.
 • 1916 Doppel-Doppel mukavva imal ediliyor. Bu arada l. Dünya Savaşı nedeni ile gelişmeler duraklıyor.
 • 1918 Yılı makine hızları 25 m/dak. ya ulaşıyor. Aynı zamanda mukavva ebad kesimlerindeki tolerans ± 2 cm’e çekiliyor.
 • 1920 Amerika’da işletme sayışı 120 adete, yıllık işlenen kağıt 970.000 tona ulaşıyor.
 • 1930 Yılı Amerika’da tesis sayışı 249’a, işlenen kağıt miktarı 1.860.000 tona ulaşıyor, (işlenen kağıdın %50’si gri kartondur.) Aynı yıl makine hızı 75 m/dak.’a ulaşıyor. Giyotin makastan geliştiriliyor.
 • 1934 Yılında Altenburg/Thüringen şehrinde oluklu mukavva meslek okulu açılıyor. Aynca sektörle ilgili dernekler kuruluyor, organizasyonlar yapılıyor, labaratuvarlar kuruluyor. Bu yıllarda Avrupa’daki teknolojide Amerika se-viyesine ulaşıyor.
 • 1939 Amerika’da ilk olarak nişasta bazlı yapıştırıcı kullanılarak patenti alınıyor. Bu suretle makine hızları cam suyu ile çalışan makinelere nazaran artıyor.
 • 1939 Yılları oluklu mukavva sektörü için kara yılları oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle tesislerin %70’i hasar görüyor.
 • 1940 Yılında Langston makine hızım 90 m/dak.’ya çıkarıyor.
 • 1950 Yılında Almanya’da Hamburg kentinde Werner H.K. Peters oluklu mukavva makine fabrikası kuruluyor.
 • 1953 Baden-Baden’de ikinci FEFCO Kongresi yapılıyor.
 • 1960 Yılında nişasta bazlı tutkal kullanımı sonucu makine hızı 200 m/dak.’ya ulaşıyor. Makine enleri 200 cm’ye varıyor.
 • 1967 Werner H.K. Peters firması 250 m/dak. bazında makineyi imal ediyor.
 • 1970 Sonrası Daha sonraki gelişmeler bu sektörle içerisinde olan bizlerce bilinen gelişmeler. 250 cm. makine ebadı, 350 m/dak.’ya varan hızlar, otomatik bobin değişmeler, bilgisayarlı sistemler ile saniyeler mertebesinde ayar değişme süreleri, ofset baskı düzeyinde baskı kalitesi gibi baş döndürücü gelişmelerdir.
Firma

Firma

ELİT AMBALAJ TİC. LTD. ŞTİ “Referansımız Kalitemiz”

Firma

Adres

Üçburgu Mahallesi Sanayi Sokak 1J / 100 Gökçebey / ZONGULDAK

Firma

İletişim

+90 (372) 532 82 83
info@elit-ambalaj.net

Firma
Yönetim